ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ-ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

12.90

 (PDF). ISBN:978-618-84380-2-6
Το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για αυτόν που επιθυμεί να καλλιεργήσει το σημαντικό αρωματικό – φαρμακευτικό φυτό που είναι το δενδρολίβανο. Το φυτό αυτό αποτελεί ένα αξιόλογο αρωματικό – φαρμακευτικό φυτό το οποίο χρησιμοποιείται από τα αρχαία χρόνια επειδή αυτοφύεται σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Στο βιβλίο αυτό το δενδρολίβανο εξετάζεται όσον αφορά τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά του τόπου που πρέπει να καλλιεργείται, αλλά και όσον αφορά τα βοτανικά του χαρακτηριστικά, όπως και τις καλλιεργητικές εργασίες (σπορά- φύτευση, αραίωμα, ζιζανιοκτονία, λίπανση, συγκομιδή, συντήρηση κλπ) που απαιτούνται για την εγκατάσταση, την διατήρηση και την παραγωγή του. Στην συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά τα μετασυλλεκτικά στάδια της αποξήρανσης, συσκευασίας, αποθήκευσης όπως και η χημική σύσταση της και οι πολλαπλές χρήσεις του στην διατροφή, την φαρμακολογία, την αρχιτεκτονική των κήπων, κλπ Αναφέρονται οι εχθροί και οι ασθένειες του δενδρολίβανου αλλά και τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση μίας φυτείας δενδρολίβανου, όπως και τα έσοδα που αναμένονται σε περίπτωση που η καλλιέργεια θα είναι ξηρική και στην περίπτωση της αρδευόμενης καλλιέργειας.
      
ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ-ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

12.90