Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (2η Έκδοση)

19.00

Σελίδες: 354 (PDF). ISBN:978-618-5460-02-0.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πολυαναμενόμενη δεύτερη πλήρη και εμπλουτισμένη έκδοση για την καλλιέργεια της αμυγδαλιάς.Στο βιβλίο αναφέρονται αναλυτικές λεπτομέρειες για την βιολογία και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να αποδώσει το φυτό αυτό. Αναλυτικές οδηγίες για την διαμόρφωση και το κλάδεμα της αμυγδαλιάς οι οποίες συνοδεύονται από κατάλληλες φωτογραφίες και σκίτσα υψηλής ευκρίνιας (HD).Εξετάζονται λεπτομερώς όλες οι καλλιεργητικές εργασίες για την εγκατάσταση και διατήρηση μίας φυτείας αμυγδαλιάς όπως είναι, η κατεργασία του εδάφους, η λίπανση, οι τροφοπενίες, η φυλλοδιαγνωστική,  η άρδευση, η ζιζανιοκτονία. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας προληπτικών ψεκασμών ανά περίοδο. Αναφέρονται αναλυτικά οι ποικιλίες της αμυγδαλιάς και περιγράφονται λεπτομερώς οι κυριότερες ισπανικές, ιταλικές, γαλλικές κ.α ποικιλίες ώστε ο ενδιαφερόμενος καλλιεργητής να μπορεί να συγκρίνει και να επιλέξει σωστά την κατάλληλη ποικιλία. Υπάρχουν συγκριτικοί πίνακες μεταξύ των ποικιλιών όσον αφορά την πρωιμότητα της άνθησης και συγκομιδής,την αντοχή στις διάφορες ασθένειες,στις ιδιομορφίες του εδάφους,αλλά και λεπτομέρειες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των αμυγδάλων. Ένα πολύ σημαντικό τμήμα του βιβλίου αυτού αποτελούν τα στοιχεία όσον αφορά τα υποκείμενα επάνω στα οποία εμβολιάζονται οι ποικιλίες της αμυγδαλιάς. Εξετάζονται οι ασθένειες και οι εχθροί της αμυγδαλιάς και αναφέρονται αναλυτικά οι συμπτωματολογίες τους συνοδευόμενες με κατάλληλες φωτογραφίες(HD), αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης τους με συμβατικά μέσα αλλά και με βιολογικές μεθόδους.
      
Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (2η Έκδοση)

19.00