Η ΔΑΦΝΗ-ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

11.90

ISBN: 978-618-5460-05-1 Μοναδικό βιβλίο στην Ελληνική γλώσσα
Το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για αυτόν που επιθυμεί να καλλιεργήσει ένα πολύ κοινό αλλά παραγνωρισμένο αρωματικό-φαρμακευτικό φυτό την δάφνη. Το φυτό αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό αρωματικό – φαρμακευτικό φυτό το οποίο χρησιμοποιείται από τα αρχαία χρόνια στην παραδοσιακή ιατρική αλλά και στην αρωματοποιία, φαρμακοποιία και το οποίο  αυτοφύεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Στο βιβλίο «η δάφνη χρήσεις και καλλιέργεια» εξετάζονται συνολικά όλα τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά του τόπου στον οποίο  θα πρέπει να καλλιεργείται,  όσον και τα βοτανικά χαρακτηριστικά του φυτού της δάφνης, αλλά και όλες τις καλλιεργητικές εργασίες (σπορά- φύτευση, ζιζανιοκτονία, λίπανση, συγκομιδή, συντήρηση κλπ) που απαιτούνται για την εγκατάσταση της και την παραγωγή της. Στην συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά τα μετασυλλεκτικά στάδια των προιόντων της δάφνης όπως και η χημική σύσταση τους και οι πολλαπλές χρήσεις της στην διατροφή, την φαρμακολογία. Αναφέρονται επίσης οι εχθροί και οι ασθένειες της δάφνης όπως και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Επίσης δίνονται τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση μίας φυτείας φυτών δάφνης μέσα από αναλυτικούς οικονομικούς πίνακες, αλλά και τα έσοδα που αναμένονται από αυτήν.

      
Η ΔΑΦΝΗ-ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

11.90