ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

13.90

 (PDF). ISBN:978-618-84380-7-1
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην βιολογία και την καλλιέργεια ενός σημαντικού φαρμακευτικού φυτού που είναι ο σαμπούκος ή αφροξυλιά ή κουφοξυλιά. Αναφέρεται αναλυτικά στην οικολογία του φυτού αυτού, όσον αφορά την γεωγραφική του κατανομή το κλίμα και το έδαφος που μπορεί να αναπτυχθεί και να αποτελέσει μία εναλλακτική καλλιέργεια. Γίνεται περιγραφή όλων των μορφολογικών χαρακτηριστικών του φυτού αυτού (βλαστοί, φύλλα, άνθη, καρποί) αλλά και των ποικιλιών που καλλιεργούνται συστηματικά. Ένα κεφάλαιο του βιβλίου ασχολείται με τις καλλιεργητικές εργασίες εγκατάστασης του φυτού αλλά και τις εργασίες συντήρησης της καλλιέργειας (φύτευση, εδαφοκάλυψη, λίπανση, άρδευση, κλάδεμα, ζιζανιοκτονία, κλπ). Επίσης αναφέρονται οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες όπως και οι ζωικοί εχθροί του φυτού αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Επίσης αναφέρονται οι τρόποι συγκομιδής των καρπών και των ανθέων, όπως και η μεταποίηση, η συσκευασία και η αποθήκευση και εμπορία των καρπών και των ανθέων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις φαρμακευτικές και διατροφικές ιδιότητες του φυτού όπως και στα στοιχεία της οικονομικότητας της καλλιέργειας αυτής και του εισοδήματος που μπορεί να δώσει μία μέση καλλιέργεια. Τέλος αναφέρονται και κάποιες συνταγές της γαστρονομίας με την χρησιμοποίηση ανθέων και καρπών.
      
ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

13.90