ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

11.90

 (PDF). ISBN:978-618-84380-3-3
Το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για αυτόν που επιθυμεί να καλλιεργήσει το τσάι του βουνού. Το φυτό αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό αρωματικό – φαρμακευτικό φυτό στην χώρα μας το οποίο χρησιμοποιείται από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα επειδή αυτοφύεται σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Στο βιβλίο αυτό το τσάι του βουνού εξετάζεται συνολικά όσον αφορά τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά του τόπου που πρέπει να καλλιεργείται, τα βοτανικά του χαρακτηριστικά, αλλά και τις καλλιεργητικές εργασίες (σπορά- φύτευση, ζιζανιοκτονία, λίπανση, συγκομιδή, συντήρηση κλπ) που απαιτούνται για την εγκατάσταση του και την παραγωγή του. Στην συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά τα μετασυλλεκτικά στάδια του παραγόμενου τσαγιού του βουνού όπως και η χημική σύσταση του αλλά και οι πολλαπλές χρήσεις του στην διατροφή, την φαρμακολογία,κλπ. Επίσης δίνονται τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση μίας φυτείας τσαγιού του βουνού όπως και τα έσοδα που αναμένονται από την καλλιέργεια αυτή.
      
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

11.90