Η ΡΙΓΑΝΗ-ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

9.90

Σελίδες:72 (PDF). ISBN:978-618-83530-8-4
Η ρίγανη αποτελεί ένα σπουδαίο αρωματικό- φαρμακευτικό φυτό. στην χώρα μας και το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία.
Περιγράφονται αναλυτικά οι φαρμακευτικές ιδιότητες της ρίγανης από την αρχαιότητα έως την σημερινή εποχή. αλλά και οι χρήσεις της στην διατροφή. Γίνεται αναλυτική περιγραφή όλων των βοτανικών χαρακτηριστικών του φυτού, αλλά και όλων των υποειδών του είδους Origanum vulgare, που υπάρχουν στην χώρα μας. Τα υποείδη περιγράφονται λεπτομερώς ώστε ο υποψήφιος καλλιεργητής να μπορεί να διακρίνει τις διαφορές τους και να αποφασίζει με σιγουριά , ποιο υποείδος πρέπει να επιλέξει και να το καλλιεργήσει.
Στην συνέχεια αναλύονται όλα τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο αγρός που θα καλλιεργηθεί με το κατάλληλο υποείδος της ρίγανης ώστε ηα καλλιέργεια να είναι επιτυχής και κερδοφόρα.
Ακολουθούν λεπτομερώς οι τρόποι πολλαπλασιασμού του φυτού αυτού, ώστε αν θέλει να μπορεί ο παραγωγός να παράγει ο ίδιος τα φυτά που θα φυτέψει και να μην εξαρτάται από την αγορά φυταρίων.
Στην συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά όλες οι καλλιεργητικές εργασίες που πρέπει να γίνονται, όπως είναι το φύτεμα των φυταρίων, η άρδευση, η λίπανση, η ζιζανιοκτονία, η φυτοπροστασία και η αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών του φυτού.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις λεπτομέρειες που αφορούν την εποχή της συγκομιδής, τους τρόπους της συγκομιδής, αλλά και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς όπως είναι η αποξήρανση, το τρίψιμο, το κοσκίνισμα, η συσκευασία, η αποθήκευση και ο ποιοτικός έλεγχος της παραγωγής, αλλά και η παραγωγή ριγανέλαιου. Στο επόμενο κεφάλαιο αναπτύσσονται αναλυτικά όλες φαρμακευτικές ιδιότητες της ρίγανης και οι φαρμακευτικές της δράσεις σαν αντιβακτηριδιακό, αντιμυκητιακό, αντιοξειδωτικό, κλπ όπως επίσης η περιεκτικότητα της σε βιταμίνες ανόργανα άλατα, κλπ. Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται αναλυτικά όλα τα οικονομικά στοιχεία της καλλιέργειας της ρίγανης, το κόστος εγκατάστασης, το ετήσιο κόστος παραγωγής και το καθαρό κέρδος που πρέπει να αναμένεται.
.
      
Η ΡΙΓΑΝΗ-ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

9.90