Η ΡΙΓΑΝΗ-ΕΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΦΥΤΟ

13.00

Σελίδες:67 (PDF). ISBN:978-618-83530-8-4
Το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για αυτόν που επιθυμεί να καλλιεργήσει την ρίγανη. Το φυτό αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό αρωματικό – φαρμακευτικό φυτό το οποίο χρησιμοποιείται από τα αρχαία χρόνια επειδή αυτοφύεται σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Το φυτό εξετάζεται συνολικά όσον αφορά τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά του τόπου που θα καλλιεργηθεί, τα βοτανικά του χαρακτηριστικά, αλλά και τις καλλιεργητικές εργασίες (σπορά- φύτευση, αραίωμα, ζιζανιοκτονία, λίπανση, συγκομιδή, συντήρηση κλπ) που απαιτούνται για την εγκατάσταση του και την παραγωγή του. Στην συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά τα μετασυλλεκτικά στάδια της παραγόμενης ρίγανης όπως και η χημική σύσταση της και οι πολλαπλές χρήσεις της στην διατροφή, την φαρμακολογία, την φυτοπαθολογία, κλπ Αναφέρονται οι εχθροί και οι ασθένειες της ρίγανης όπως και οι τρόποι βιολογικής αντιμετώπισης τους. Επίσης δίνονται τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση μίας φυτείας ρίγανης, όπως και τα έσοδα που αναμένονται.