ΤΟ ΒΑΛΣΑΜΟ

14.90

 Σελίδες:97 (PDF). ∗Μοναδικό βιβλίο στην Ελληνική γλώσσα
ISBN:978-618-84380-1-9
Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία για ένα σημαντικό φαρμακευτικό φυτό το βάλσαμο ή βαλσαμόχορτο ή σπαθόχορτο. Γίνεται αναλυτική περιγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών του φυτού αλλά και των πιο γνωστών ειδών του γένους Hypericum. Στην συνέχεια αναπτύσσονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν τις εδαφοκλιματικές συνθήκες που πρέπει να επικρατούν για την ομαλή καλλιέργεια του φυτού αυτού. Αναπτύσσονται τα σχέδια αμειψισποράς, όπως και οι ανάγκες του φυτού σε θρεπτικά στοιχεία και οι μέθοδοι λιπάνσεως με βιολογικά ή χημικά λιπάσματα. Αναφέρονται όλα τα θέματα που αφορούν την κάλυψη των υδατικών αναγκών του φυτού αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης των ζιζανίων. Επίσης σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι ασθένειες αλλά και οι εχθροί και τα έντομα που προσβάλουν την καλλιέργεια αυτή και οι τρόποι της αντιμετώπισης τους. Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική αναφορά στα θέματα, συγκομιδής του φυτού, αποξήρανσης, συντήρησης, συσκευασίας και αποθήκευσης, όπως και στις αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναφέρονται τα θέματα της χημικής σύνθεσης του φυτού αλλά και των χρήσεων του από την παραδοσιακή ιατρική όπως και οι τρόποι παρασκευής των παραδοσιακών σκευασμάτων (έλαιο, κρέμες, καταπλάσματα, έγχυμα, απεριτίφ, βάμμα, κλπ). Επίσης υπολογίζεται το κόστος της καλλιέργειας αλλά και οι αποδόσεις και το οικονομικό αποτέλεσμα της καλλιέργειας αυτής. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το κεφάλαιο στο οποίο αναπτύσσονται τα θέματα της εμπορίας των προϊόντων του βάλσαμου που κυκλοφορούν στην αγορά αλλά και το νομικό καθεστώς που διέπει τα σκευάσματα αυτά στην ΕΕ.
      
ΤΟ ΒΑΛΣΑΜΟ

14.90