Προσφορά!

Η ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ

20.00 18.00

Σελίδες: 197 Ηλεκτρονικό βιβλίο (PDF).   ISBN:978-960-93-9602-8
Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται αναλυτικά όλα τα θέματα της καλλιέργειας της καρυδιάς, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα αυτής της καλλιέργειας. Εκτίθενται αναλυτικά τα βοτανικά στοιχεία του φυτού, όπως και η φυσιολογία του με σκοπό ο αναγνώστης να αποκτήσει σφαιρική αντίληψη της βιολογίας και των απαιτήσεων του. Περιγράφονται οι κυριότερες πλαγιόκαρπες και ακρόκαρπες ποικιλίες με τα χαρακτηριστικά τους και τις απαιτήσεις τους. Aναφέρονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στον πολλαπλασιασμό της καρυδιάς οι εδαφοκλιματικές απαιτήσεις του φυτού ώστε να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η περιοχή που θα εγκατασταθεί η καλλιέργεια.
Γίνεται λεπτομερής περιγραφή όλων των εργασιών που πρέπει να γίνουν για την εγκατάσταση της καλλιέργειας, όπως και οι καλλιεργητικές εργασίες σε ένα παραγωγικό καρυδεώνα.Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελούν οι εχθροί και οι ασθένειες της καρυδιάς, όπως και οι τρόποι καταπολέμησης με συμβατικά και βιολογικά σκευάσματα. Επίσης αναφέρονται τα θέματα που αφορούν την ωρίμανση και την συγκομιδή των καρπών, την ξήρανση  όπως και τα θέματα εμπορίας των καρυδιών αλλά και τα οικονομικά στοιχεία της καλλιέργειας (κόστος εγκατάστασης, οικονομικό αποτέλεσμα)

Μοιραστείτε το
Κατηγορία: Ετικέτα: