Η ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ (2η Έκδοση)

19.00

Σελίδες: 384 (PDF). ISBN:978-618-5460-03-7.
Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία της πρώτης έκδοσης του βιβλίου για την καλλιέργεια της καρυδιάς, σας παρουσιάζουμε την δεύτερη πολυαναμενόμενη και ανανεωμένη έκδοση με πάρα πολλά νέα θέματα και φωτογραφίες υψηλής ευκρίνιας φιλοδοξώντας να αποτελέσει μια έκδοση σταθμό στην Ελληνική βιβλιογραφία για την καλλιέργεια της καρυδιάς (η δεύτερη έκδοση περιέχει ήδη όλη την πρώτη έκδοση). Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται αναλυτικά όλα τα θέματα της καλλιέργειας αυτής, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Εκτίθενται αναλυτικά τα βοτανικά στοιχεία του φυτού, και τα θέματα που αφορούν τη φυσιολογία του. Περιγράφονται αναλυτικά όλες οι ποικιλίες που υπήρχαν στην πρώτη έκδοση αλλά και νέες ποικιλίες πλαγιόκαρπες και ακρόκαρπες ώστε ο ενδιαφερόμενος καλλιεργητής να έχει περισσότερες επιλογές. Ο οδηγός αυτός περιέχει και νέα θέματα, όπως είναι η φυτοτοξικότητα της καρυδιάς στα γειτονικά φυτά, αλλά ταυτόχρονα αναλύει διεξοδικά θέματα που αφορούν την άρδευση την λίπανση και το κλάδεμα της καρυδιάς με σαφή παραδείγματα . Αναλύονται οι εδαφοκλιματικές απαιτήσεις του φυτού και γίνεται λεπτομερής περιγραφή όλων των εργασιών που πρέπει να γίνουν για την εγκατάσταση της καλλιέργειας, όπως και οι καλλιεργητικές εργασίες σε ένα παραγωγικό καρυδεώνα. Πέραν από την αναλυτική περιγραφή των ασθενειών και των εχθρών της καρυδιάς, αναφέρονται αναλυτικά και όλα τα εμπορικά σκευάσματα με τις δραστικές τους ουσίες που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για αυτή την καλλιέργεια όπως και όλοι οι τρόποι για την βιολογική καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών. Ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου αναφέρεται σε θέματα της ωρίμανσης & συγκομιδής των καρπών, της ξήρανσης, αλλά και της εμπορίας των καρυδιών Τέλος υπάρχουν και αναλυτικοί πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία της καλλιέργειας. (κόστος εγκατάστασης, οικονομικό αποτέλεσμα)
      
Η ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ (2η Έκδοση)

19.00