ΛΥΚΙΣΚΟΣ-Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ

14.00

Σελίδες:81 (PDF). ISBN:978-618-84380-0-2
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην βιολογία και την καλλιέργεια ενός σημαντικού φαρμακευτικού αλλά και βιομηχανικού φυτού απαραίτητου στην παρασκευή της μπίρας που είναι ο λυκίσκος. Αναφέρεται αναλυτικά στην οικολογία του φυτού αυτού, όσον αφορά την γεωγραφική του κατανομή το κλίμα και το έδαφος που μπορεί να αναπτυχθεί και να αποτελέσει μία εναλλακτική καλλιέργεια. Γίνεται περιγραφή όλων των μορφολογικών χαρακτηριστικών του φυτού αυτού (βλαστοί, φύλλα, άνθη, καρποί) αλλά και των ποικιλιών που καλλιεργούνται συστηματικά για τα διάφορα είδη μπίρας. Ένα κεφάλαιο του βιβλίου ασχολείται με τις καλλιεργητικές εργασίες εγκατάστασης του φυτού αλλά και τις εργασίες συντήρησης της καλλιέργειας (τρόπους υποστύλωσης, φύτευση, εδαφοκάλυψη, λίπανση, άρδευση, κλάδεμα, ζιζανιοκτονία, κλπ). Επίσης αναφέρονται οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες όπως και οι ζωικοί εχθροί του φυτού αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Επίσης αναφέρονται οι τρόποι συγκομιδής των ανθέων του, όπως και η μεταποίηση, η συσκευασία και η αποθήκευση και εμπορία των ανθέων της. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις φαρμακευτικές και διατροφικές ιδιότητες του φυτού αυτού.