ΛΥΚΙΣΚΟΣ-Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ

15.90

ISBN:978-618-84380-0-2
Το βιβλίο αυτό έρχεται να συμπληρώσει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία για την καλλιέργεια του λυκίσκου, ειδικά σήμερα όπου δημιουργούνται πολλές μικρές ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις παραγωγής μπίρας στην χώρα μας.
Το βιβλίο αναφέρεται σε όλα τα βοτανικά χαρακτηριστικά του λυκίσκου ώστε ο αναγνώστης να έχει πλήρη εικόνα του φυτού. Γίνεται αναλυτική περιγραφή των ριζωμάτων και του ριζικού του συστήματος, αλλά και όλων των μερών του εναέριου τμήματος του φυτού, συνοδευόμενα με πολύ χρήσιμες εικόνες. Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στα θηλυκά και τα αρσενικά άνθη του φυτού, άλλωστε είναι και το πιο ενδιαφέρον τμήμα της καλλιέργειας του λυκίσκου, όπως και στους καρπούς. Την περιγραφή του φυτού ακολουθεί αναλυτικά η φυσιολογία του, όσον αφορά το φυσικό του περιβάλλον και τις διάφορες φάσεις της ανάπτυξης του, ξεκινώντας από την βλαστική ανάπτυξη, την ωρίμανση των κώνων και την συγκομιδή καταλήγοντας στην χειμέρια περίοδο.
Στην συνέχεια γίνεται καταγραφή πάρα πολλών ποικιλιών με όλα τα χαρακτηριστικά τους και τις περιεκτικότητες τους στα συστατικά εκείνα που είναι κατάλληλα στην ζυθοποιία, ανάλογα αν είναι διπλής χρήσεως, αρωματικές ή πικρές ποικιλίες.
Ένα σημαντικό τμήμα του βιβλίου αφορά το κατάλληλο έδαφος που μπορεί να καλλιεργηθεί ο λυκίσκος αλλά και όλους τους κλιματικούς συντελεστές της επιτυχούς καλλιέργειας (θερμοκρασίες, ανάγκες σε νερό, άνεμο, ηλιοφάνεια, κλπ).
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της εγκατάστασης μίας φυτείας λυκίσκου και οι τρόποι υποστύλωσης της καλλιέργειας, με επεξηγηματικές φωτογραφίες. Το κεφάλαιο αυτό περιέχει όλες τις καλλιεργητικές εργασίες που πρέπει να γίνονται σε μία καλλιέργεια όπως είναι η προετοιμασία του εδάφους, η λίπανση, η τεχνική του φυτέματος, η άρδευση, το κλάδεμα, η καταστροφή των ζιζανίων, η αποφύλλωση, κλπ.
Στην συνέχεια γίνεται περιγραφή των εχθρών και των ασθενειών που προσβάλλουν την καλλιέργεια του λυκίσκου, όπως είναι, ο περονόσπορος, το ωίδιο, η βερτισιλίωση, η αλτερνάρια, η φυτόφθορα, ο βοτρύτης, το φουζάριο, οι αφίδες, οι τετράνυχοι, κλπ όπως και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Ακολουθεί στην συνέχεια η συγκομιδή, η διαλογή, η συντήρηση, η συσκευασία, η πιστοποίηση και η εμπορία του λυκίσκου στην χώρα μας και την Ευρώπη. Σε επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική καταγραφή όλων των βασικών συστατικών της σύνθεσης των κώνων, όπως είναι το νερό, οι ελαιορητίνες, το αιθέριο έλαιο, οι τανίνες, τα λιπίδια, οι ορμόνες, κλπ. Ακολουθεί η περιγραφή των βιολογικών δράσεων του λυκίσκου (αντιοξειδωτική, ορμονική, αντιμικροβιακή, κλπ) στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και οι φαρμακευτικές του χρήσεις.
      
ΛΥΚΙΣΚΟΣ-Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ

15.90