Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΑΣ / Valeriana officinalis L

12.90

ISBN:978-618-5460-09-9        -Μοναδικό βιβλίο στην Ελληνική γλώσσα                                                   

 Η έκδοση αυτή έρχεται να καλύψει ένα κενό στην Ελληνική βιβλιογραφία όσον αφορά την καλλιέργεια ενός σημαντικού φαρμακευτικού φυτού, της βαλεριάνας. Αναφέρονται αναλυτικά πληροφορίες για το ιστορικό, την καταγωγή και την γεωγραφική κατανομή της καλλιέργειας του.
Αναλύονται με λεπτομέρειες τα εδαφοκλιματολογικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται. Στην συνέχεια καταγράφονται τα βοτανικά στοιχεία του φαρμακευτικού αυτού φυτού. Δίνονται αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τις καλλιεργητικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση μίας καλλιέργειας. Αυτές περιλαμβάνουν τους τρόπους σποράς, ή φύτευσης του φυτού, και τις ποικιλίες που καλλιεργούνται.
Αναφέρονται αναλυτικά οι ετήσιες καλλιεργητικές εργασίες όπως είναι, η λίπανση των φυτών, η άρδευση , η ζιζανιοκτονία και η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών.
Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται λεπτομερειακά η συγκομιδή των ριζών και των ανθέων, η αποξήρανση, η μεταποίηση, η συσκευασία και αποθήκευση τους. Πολύ σημαντικές πληροφορίες δίνονται επίσης για την χημική σύσταση της βαλεριάνας όσον αφορά τις ενεργές της ουσίες και το αιθέριο έλαιο, τις χρήσεις της, τις αντενδείξεις, και τα φαρμακευτικά σκευάσματα που κυκλοφορούν.
Σε επόμενο κεφάλαιο αναλύονται όλοι οι τρόποι εξαγωγής του αιθερίου ελαίου, όπως είναι η υδροαπόσταξη, η υδροατμοαπόσταξη, και η μέθοδος των υπερκρίσιμων υγρών. Το βιβλίο αυτό περιέχει επίσης μία οικονομική ανάλυση από μία καλλιέργεια 10 στρεμμάτων με φυτά βαλεριάνας, το κόστος εγκατάστασης και το προβλεπόμενο κέρδος

      
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΑΣ / Valeriana officinalis L

12.90