Η ΑΛΟΗ

12.90

(PDF). ISBN:978-618-83530-5-3
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πλήρη οδηγό της αλόης που είναι ένα πολύ σημαντικό φαρμακευτικό φυτό. Τα βιβλίο αυτό απευθύνεται σε καλλιεργητές αλλά και σε εκείνους που ενδιαφέρονται γενικότερα για τα φαρμακευτικά φυτά και τις χρήσεις τους.
Γίνεται η περιγραφή των βοτανικών στοιχείων του φυτού, συνοδευόμενο με εικόνες, των βασικών ειδών αλόης. Περιγράφονται όλα τα βοτανικά στοιχεία των διαφόρων ειδών της, ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να διακρίνει τα διάφορα είδη του φυτού αυτού.
Στην συνέχεια ακολουθεί η συστηματική της αλόης και η κατάταξη της σε τάξη, οικογένεια, γένος, είδος.
Το φυτό της αλόης περιγράφεται αναλυτικά. Τα φύλλα της περιγράφονται εξωτερικά αλλά και εσωτερικά με εικόνες ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να ξεχωρίζει τα διάφορα τμήματα του φύλλου που αποτελούν και τα βασικά φαρμακευτικά του στοιχεία.
Ακολουθεί η περιγραφή και η φυσιολογία των ανθέων και των καρπών της αλόης κατά την διάρκεια του καλλιεργητικού έτους και αναλύονται όλα τα στοιχεία της οικολογίας και του μεταβολισμού του φυτού. Στην συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι εδαφοκλιματικές απαιτήσεις της αλόης και όλες οι καλλιεργητικές εργασίες για την εγκατάσταση του φυτού, στον αγρό και οι τρόποι του πολλαπλασιασμού του.
Ακολουθούν οι καλλιεργητικές εργασίες μετά την φύτευση, όπως είναι η λίπανση, η άρδευση, η ζιζανιοκτονία, η καταπολέμηση των εχθρών και των ασθενειών της. Μεγάλη σημασία δίνεται στην περιγραφή της συγκομιδής, αλλά και στους τρόπους εξαγωγής του χυμού και της παραγωγής της «γέλης». Στην συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι τρόποι της κατεργασίας των φύλλων του φυτού.
Πολύ σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί η περιγραφή των προιόντων της αλόης που κυκλοφορούν στην αγορά (διάφορα είδη χυμών, συμπυκνώματα χυμού, σκόνη αλόης, κ.α). Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή της χημικής της σύνθεσης (βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, σάκχαρα, ένζυμα, αιθέρια έλαια κλπ). Οι χρήσεις και η φαρμακολογία της αλόης περιγράφονται στην συνέχεια όπως και τα διάφορα συμπληρώματα διατροφής με το φυτό αυτό, αλλά και σαν συστατικό πολλών καλλυντικών, αλλά και σαν θεραπευτικό στοιχείο για κτηνιατρική χρήση. Τέλος γίνεται επισκόπηση της καλλιέργειας της αλόης στην Ελλάδα σήμερα και οι δυνατότητες που έχει το φυτό αυτό στην χώρα μας.
      
Η ΑΛΟΗ

12.90