Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑΣ

14.90

ISBN:978-618-5460-08-2.Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν πλήρη καλλιεργητικό οδηγό του φυτού της καρπουζιάς. Αρχικά γίνεται μία αναλυτική καταγραφή όλων των βοτανικών στοιχείων του φυτού ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να το αναγνωρίζει από τα πρώτα του στάδια έως την ωριμότητα του. Στην συνέχεια αναλύονται λεπτομερώς οι εδαφοκλιματικές συνθήκες στις οποίες αναπτύσσεται η καρπουζιά. Εξετάζεται η επίδραση που έχουν οι διάφορες θερμοκρασίες, ο φωτισμός, η περιεκτικότητα του αέρα σε διοξείδιο του άνθρακος, κλπ, αλλά και οι διάφοροι τύποι του εδάφους στους οποίους ευδοκιμεί η καρπουζιά.Ακολουθούν οι καλλιεργητικές εργασίες για την εγκατάσταση μίας φυτείας καρπουζιάς από το στάδιο του σπορείου, μέχρι την εγκατάσταση των φυτών. Αναλύονται λεπτομερώς με εικόνες οι διάφοροι τρόποι εμβολιασμού των φυτών, ώστε να δημιουργηθούν φυτά ανθεκτικά στις διάφορες εδαφογενείς αντιξοότητες. Ακολουθούν οι διάφοροι μέθοδοι καλλιέργειας στην ύπαιθρο, σε θερμοκήπια χαμηλής κάλυψης και σε κανονικά θερμοκήπια. Αναλύονται όλες οι παράμετροι της καλλιέργειας στους διάφορούς τύπους, ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει πλήρη γνώση των διάφορων τεχνικών που πρέπει να εφαρμόζει. Σημαντικό κεφάλαιο του βιβλίου αυτού αποτελεί η φυσιολογία της θρέψεως του φυτού. Αναλύονται όλα τα χημικά στοιχεία και επισημαίνεται η σημασία τους στην καλλιέργεια αυτή. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην έλλειψη και στις τροφοπενίες του αζώτου, του φωσφόρου, του καλίου, του μαγνησίου, του ασβεστίου, αλλά και σε φαινόμενα τοξικότητας του αζώτου, του βορίου και του μαγγανίου. Σε επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται οι διάφορες ποικιλίες και τα υβρίδια της καρπουζιάς, που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Ακολουθεί πλήρης οδηγός των εχθρών της καρπουζιάς (εντόμων, ακάρεων, νηματωδών σκωλήκων) όπως και των μυκητολογικών ασθενειών, των βακτηριώσεων και των ιώσεων της καρπουζιάς μαζί με τους τρόπους αντιμετώπισης και καταπολέμησης. Ακολουθεί η χημική ανάλυση των καρπουζιών, η θρεπτική τους αξία και οι ωφέλειες έχουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Τέλος ακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία ώστε ο ενδιαφερόμενος καλλιεργητής να γνωρίζει τα διάφορα κόστη της καλλιέργειας αλλά και το κέρδος από την καλλιέργεια αυτή.

      
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑΣ

14.90