ΤΟ ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ

9.99

 ISBN:978-618-84380-4-0
Το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για αυτόν που επιθυμεί να καλλιεργήσει το σταμναγκάθι, αλλά και για τον καταναλωτή που θέλει να μάθει περισσότερα για αυτό το πολύ σημαντικό λαχανικό, που είναι σχεδόν άγνωστο στην χώρα μας, αν και αυτοφύεται σε πολλές περιοχές της. Το φυτό εξετάζεται όσον αφορά τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά του τόπου που θα καλλιεργηθεί, τα βοτανικά του χαρακτηριστικά, αλλά και τις καλλιεργητικές εργασίες (σπορά- φύτευση, αραίωμα, ζιζανιοκτονία, λίπανση, συγκομιδή, συντήρηση κλπ) που απαιτούνται για την εγκατάσταση του και την παραγωγή του. Στην συνέχεια αναφέρονται τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας αλλά και οι εχθροί και οι ασθένειες όπως και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Επίσης δίνονται τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση μίας φυτείας σταμναγκαθιού, όπως και τα έσοδα που αναμένονται.
      
ΤΟ ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ

9.99