Η ΠΙΠΕΡΙΑ (CAPSICUM ANNUUM)-Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

16.99

Η πιπεριά αποτελεί μια ιδιαιτέρως σημαντική κηπευτική καλλιέργεια στη χώρα μας, για την οποία, ωστόσο, έως τώρα δεν είχε δημιουργηθεί ένα πλήρες βιβλίο που να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιτυχημένη καλλιέργειά της. Αυτό το έλλειμμα προσπαθούμε να καλύψουμε με το παρόν έργο, το οποίο είναι ένα απαραίτητο εργαλείο τόσο για τον επαγγελματία καλλιεργητή όσο και για τον ερασιτέχνη, καθώς και για τον απλό καταναλωτή. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πλήρη οδηγό της καλλιέργειας της πιπεριάς. Περιλαμβάνει τα βοτανικά στοιχεία του φυτού και τα στοιχεία που αφορούν την φυσιολογία του. Περιγράφει όλες τους γνωστούς τύπους  των ποικιλιών της πιπεριάς, συνοδευόμενες με φωτογραφίες, όπως είναι η Bell, Pimento, Anacheim, Ancho, Cayenne, Tabasco, Jalapeno, Hot chiles, Yellow wax, Habanero, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να τις διακρίνει μεταξύ τους. Στην συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι ποικιλίες και τα υβρίδια της πιπεριάς που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, συνοδευόμενες με τις κατάλληλες φωτογραφίες. Σε επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται οι απαιτήσεις του φυτού όσον αφορά το κλίμα και το έδαφος αλλά και τους παράγοντες που αφορούν,  τις θερμικές και υδατικές απαιτήσεις του φυτού,  τον φωτισμό, κλπ. Σε επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται τα θέματα της εγκατάστασης της καλλιέργειας, και της επιλογής της ποικιλίας, ενώ  αναλύονται οι καλλιεργητικές τεχνικές στις υπαίθριες καλλιέργειες, και στις καλλιέργειες με κάλυψη σε θερμοκήπιο. Εξετάζονται όλα τα θέματα τα σχετικά τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών της πιπεριάς, με την λίπανση, την άρδευση, την ζιζανιοκτονία, την υποστύλωση και το κλάδεμα σε όλες τις μορφές καλλιέργειας. Επίσης αναφέρεται  στην απολύμανση του εδάφους με την ηλιοαπολύμανση, την χρήση ατμού αλλά και στην χημική καταπολέμηση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε όλα τα συστήματα των εμβολιασμών των φυτών της πιπεριάς.Περιγράφονται όλα τα στοιχεία για την  συγκομιδή αλλά τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς, όπως είναι η συντήρηση, η διαλογή, η ποιοτική κατάταξη των καρπών, συσκευασία, εμπορία κλπ. Στην συνέχεια γίνεται πλήρης καταγραφή όλων των εχθρών και ασθενειών της πιπεριάς με χαρακτηριστικές φωτογραφίες αναγνώρισης, όπως και οι βιολογικές και χημικές καταπολεμήσεις με εγκεκριμένα σκευάσματα από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων. Επίσης αναφέρονται στην συνέχεια πολύ σημαντικά στοιχεία για την κατάσταση της εμπορίας, αλλά και της χημικής σύστασης και της θρεπτικής αξίας των πιπεριών, όσον αφορά την υγεία των καταναλωτών .

      
Η ΠΙΠΕΡΙΑ (CAPSICUM ANNUUM)-Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

16.99