Η ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

16.90

Σελίδες:114 ISBN:978-618-83530-0-8
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και σε ερασιτέχνες παραγωγούς φουντουκιών. Αποτελεί ένα πλήρη οδηγό καλλιέργειας της φουντουκιάς.Γίνεται αναλυτική περιγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών του φυτού, όπως είναι οι βλαστοί, τα φύλλα, οι οφθαλμοί, τα άνθη και οι καρποί, συνοδευόμενα με χαρακτηριστικές εικόνες, ενώ περιγράφεται αναλυτικά η βιολογία του φυτού. Ένα σημαντικό μέρος αποτελούν οι τρόποι πολλαπλασιασμού της, όπως είναι ο πολλαπλασιασμός με παραφυάδες, με καταβολάδες, με μοσχεύματα και με εμβολιασμό. Ειδικά για τον εμβολιασμό των φυτών της περιγράφονται οι τρόποι εμβολιασμού που εφαρμόζονται στην φουντουκιά και τα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται.Γίνεται αναλυτική περιγραφή των κυριότερων ποικιλιών της φουντουκιάς που καλλιεργούνται σήμερα, ενώ δίνονται σε πίνακες τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα φουντούκια στις διάφορες χρήσεις τους, αλλά και τα συμβατά υποκείμενα για κάθε ποικιλία φουντουκιάς. Εξετάζονται οι εδαφοκλιματικές συνθήκες που πρέπει να επικρατούν στις περιοχές που γίνεται η καλλιέργεια της. Ακολουθούν οι λεπτομέρειες της εγκατάστασης μίας φυτείας φουντουκιάς όπως είναι οι τρόποι φυτεύσεως. Γίνεται αναλυτική περιγραφή των τρόπων κλαδέματος της φουντουκιάς όπως είναι το κλάδεμα σχηματισμού και το κλάδεμα καρποφορίας. με κατάλληλες εικόνες.
Περιγράφονται οι τεχνικές της αρδεύσεως όπως είναι η επιφανειακή άρδευση, η τεχνητή βροχή και η στάγδην άρδευση, αλλά και οι τρόποι προσδιορισμού της υγρασίας του εδάφους με τα τασίμετρα, ώστε ο παραγωγός να γνωρίζει αν πρέπει και πότε πρέπει να αρδεύσει τα φυτά του.
Διαβάστε περισσότερα

 

      
Η ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

16.90