Η ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

17.90

Σελίδες:114 (PDF). ISBN:978-618-83530-0-8
Το βιβλίο αυτό είναι ένας πλήρης οδηγός καλλιέργειας για την φουντουκιά. Περιλαμβάνει αναλυτικά τα βοτανικά χαρακτηριστικά της, όπως και τα θέματα της φυσιολογίας της. Αναφέρει όλες τις μεθόδους πολλαπλασιασμού της ενώ κάνει μία αναλυτική αναφορά στα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των κυριότερων ποικιλιών της. Εξετάζει τις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις του φυτού αυτού, αλλά και όλες τις καλλιεργητικές εργασίες από την επιλογή της ποικιλίας, την προετοιμασία του χωραφιού, την φύτευση, την άρδευση, την λίπανση, το κλάδεμα, την ζιζανιοκτονία, την φυτοπροστασία από εχθρούς και ασθένειες. Στην συνέχεια εξετάζει τα θέματα της συγκομιδής και της συντήρησης των φουντουκιών. Ένα κεφάλαιο επίσης αποτελεί η χημική σύσταση και η θρεπτική αξία των φουντουκιών. Η οικονομικότητα της καλλιέργειας επίσης εξετάζεται τόσον όσο αφορά το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης όσο και το προσδοκώμενο κέρδος, εξετάζοντας τα θέματα εμπορίας των φουντουκιών στην χώρα μας αλλά και διεθνώς.