Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ (PISTACIA VERA)-ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

19.00

ISBN:978-618-5460-11-2.Το βιβλίο αυτό είναι ένας πλήρης οδηγός καλλιέργειας που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τον μελλοντικό παραγωγό φιστικιών, αλλά και εκείνους που ασχολούνται ήδη με την καλλιέργεια αυτή. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με τα στατιστικά στοιχεία της καλλιέργειας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς όπως επίσης και με τα θέματα της εμπορίας των φιστικιών.  Γίνεται καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των κυριότερων θηλυκών και αρσενικών(επικονιαστές) ποικιλιών φιστικιάς που καλλιεργούνται στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, όσον αφορά τα βοτανικά τους χαρακτηριστικά, τις εδαφοκλιματικές τους προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά των καρπών τους. Εξετάζονται τα φαινόμενα του σχισίματος των καρπών, αλλά και η ανάπτυξη κούφιων καρπών και το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας που αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του φυτού αυτού. Οι εδαφοκλιματικές απαιτήσεις της φιστικιάς αναφέρονται με όλες τις λεπτομέρειες ώστε ο μελλοντικός καλλιεργητής να είναι σε θέση να επιλέξει τον κατάλληλο αγρό για την καλλιέργεια αυτή. Ακολουθούν οι καλλιεργητικές εργασίες που εφαρμόζονται στην φιστικιά, όπως είναι ο πολλαπλασιασμός, ο εμβολιασμός των σπορόφυτων, η φύτευση. Η οργανική και η ανόργανη θρέψη του φυτού αυτού, οι ανάγκες του στα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, όπως και οι περιπτώσεις τροφοπενίας σε ιχνοστοιχεία. αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του βιβλίου. Το κλάδεμα διαμόρφωσης των φυτών αλλά και το κλάδεμα καρποφορίας αναπτύσσονται λεπτομερώς, όπως και οι ανάγκες του φυτού σε νερό, η ποιότητα του νερού αρδεύσεως αλλά και οι τεχνικές της αρδεύσεως αναπτύσσονται εκτενώς. Το επόμενο κεφάλαιο αφορά όλες τις βασικές ασθένειες αλλά και τους εντομολογικούς εχθρούς της φιστικιάς, με φωτογραφίες για την αναγνώριση τους, και με τα βασικά συμπτώματα που προκαλούν στα δέντρα, όπως και τους τρόπους καταπολέμησης. Η ωρίμανση των καρπών, η συγκομιδή, η αποφλοίωση, και όλοι οι τρόποι που εφαρμόζονται για την αποξήρανση των καρπών αναφέρονται λεπτομερώς. Η αποθήκευση των καρπών, αλλά και τα πιθανά προβλήματα από τα έντομα της αποθήκης αλλά και από τους μύκητες του γένους Aspergillus sp, όπως και η παραγωγή των επικίνδυνων αφλατοξινών αναπτύσσονται με πολλές λεπτομέρειες. Ακολουθεί η διαδικασία της μεταποίησης των φιστικιών, η χημική ανάλυση των καρπών, οι χρήσεις τους όπως και η φαρμακευτικές τους ιδιότητες. Τέλος, ακολουθεί μία ανάλυση του κόστους εγκατάστασης μίας καλλιέργειας φιστικιάς, ετήσιου του κόστους των καλλιεργητικών εργασιών, αλλά και των οικονομικών αποτελεσμάτων της καλλιέργειας αυτής.

      
Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ (PISTACIA VERA)-ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

19.00