Η ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ(Prunus Domestica)

12.90

Σελίδες:200 (PDF). ISBN:978-618-83530-6-0
Το βιβλίο αυτό είναι ένας πλήρης οδηγός της καλλιέργειας της δαμασκηνιάς αλλά και της παραγωγής αποξηραμένων δαμάσκηνων του τύπου AGEN. Περιλαμβάνει αναλυτικά τα βοτανικά στοιχεία του φυτού και όλα τα στάδια της φυσιολογίας του. Εξετάζει λεπτομερώς τις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις της δαμασκηνιάς και ιδιαίτερα της ποικιλίας D’ENTE που είναι κατάλληλη για παραγωγή αποξηραμένων δαμάσκηνων. Περιγράφονται με όλες τις λεπτομέρειες οι καλλιεργητικές τεχνικές για την εγκατάσταση μίας φυτείας δαμασκηνιάς (κατεργασία εδάφους, επιλογή υποκειμένων, επιλογή φυτών, φύτεμα, άρδευση, λίπανση, κλάδεμα, ζιζανιοκτονία κλπ). Ένα κεφάλαιο αφιερώνεται στους τρόπους συγκομιδής των καρπών. Επίσης γίνεται εκτεταμένη αναφορά στους εχθρούς και τις ασθένειες της δαμασκηνιάς και των τρόπων αντιμετώπισης τους με συμβατικά και βιολογικά μέσα. Πολύ σημαντικό τμήμα του βιβλίου είναι η μεταποίηση και κυρίως οι τρόποι αποξήρανσης των δαμάσκηνων, όπως και η θρεπτική τους αξία, ενώ περιέχει και στοιχεία του κόστους εγκατάστασης αλλά και της παραγωγής.
      
Η ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ(Prunus Domestica)

12.90