Η ΛΕΒΑΝΤΑ-ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ-ΧΡΗΣΕΙΣ

13.90

Σελίδες: 56 (PDF). ISBN:978-618-5460-00-6.
Το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για αυτόν που επιθυμεί να καλλιεργήσει την λεβάντα. Το φυτό αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό αρωματικό – φαρμακευτικό φυτό το οποίο χρησιμοποιείται από τα αρχαία χρόνια στην παραδοσιακή ιατρική αλλά και στην αρωματοποιία, και αυτοφύεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Στο βιβλίο αυτό, η λεβάντα και η καλλιέργεια της εξετάζονται συνολικά τόσον όσον αφορά τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά του τόπου στον οποίο θα πρέπει να καλλιεργείται, όσον και τα βοτανικά χαρακτηριστικά της, αλλά και τις καλλιεργητικές εργασίες (σπορά- φύτευση, αραίωμα, ζιζανιοκτονία, λίπανση, συγκομιδή, συντήρηση κλπ) που απαιτούνται για την εγκατάσταση της και την παραγωγή της. Στην συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά τα μετασυλλεκτικά στάδια της παραγόμενης λεβάντας όπως και η χημική σύσταση της και οι πολλαπλές χρήσεις της στην διατροφή, την φαρμακολογία, κλπ Αναφέρονται οι εχθροί και οι ασθένειες της λεβάντας όπως και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Επίσης δίνονται τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση μίας φυτείας λεβάντας, όπως και τα έσοδα που αναμένονται. .

      
Η ΛΕΒΑΝΤΑ-ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ-ΧΡΗΣΕΙΣ

13.90