Flip book element

Η ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ (2η Έκδοση)

29.00 19.00

Σελίδες: 384 (PDF). ISBN:978-618-5460-03-7.
Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία της πρώτης έκδοσης του βιβλίου για την καλλιέργεια της καρυδιάς, σας παρουσιάζουμε την δεύτερη πολυαναμενόμενη και ανανεωμένη έκδοση με πάρα πολλά νέα θέματα και φωτογραφίες υψηλής ευκρίνιας φιλοδοξώντας να αποτελέσει μια έκδοση σταθμό στην Ελληνική βιβλιογραφία για την καλλιέργεια της καρυδιάς. Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται αναλυτικά όλα τα θέματα της καλλιέργειας αυτής, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Εκτίθενται αναλυτικά τα βοτανικά στοιχεία του φυτού, και τα θέματα που αφορούν τη φυσιολογία του. Περιγράφονται αναλυτικά όλες οι ποικιλίες που υπήρχαν στην πρώτη έκδοση αλλά και νέες ποικιλίες πλαγιόκαρπες και ακρόκαρπες ώστε ο ενδιαφερόμενος καλλιεργητής να έχει περισσότερες επιλογές. Ο οδηγός αυτός περιέχει και νέα θέματα, όπως είναι η φυτοτοξικότητα της καρυδιάς στα γειτονικά φυτά, αλλά ταυτόχρονα αναλύει διεξοδικά θέματα που αφορούν την άρδευση την λίπανση και το κλάδεμα της καρυδιάς με σαφή παραδείγματα . Αναλύονται οι εδαφοκλιματικές απαιτήσεις του φυτού και γίνεται λεπτομερής περιγραφή όλων των εργασιών που πρέπει να γίνουν για την εγκατάσταση της καλλιέργειας, όπως και οι καλλιεργητικές εργασίες σε ένα παραγωγικό καρυδεώνα. Πέραν από την αναλυτική περιγραφή των ασθενειών και των εχθρών της καρυδιάς, αναφέρονται αναλυτικά και όλα τα εμπορικά σκευάσματα με τις δραστικές τους ουσίες που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για αυτή την καλλιέργεια όπως και όλοι οι τρόποι για την βιολογική καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών. Ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου αναφέρεται σε θέματα της ωρίμανσης & συγκομιδής των καρπών, της ξήρανσης, αλλά και της εμπορίας των καρυδιών Τέλος υπάρχουν και αναλυτικοί πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία της καλλιέργειας. (κόστος εγκατάστασης, οικονομικό αποτέλεσμα)
Κατηγορία:
Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

17.00 14.90

Σελίδες:114 (PDF). ISBN:978-618-83530-0-8
Το βιβλίο αυτό είναι ένας πλήρης οδηγός καλλιέργειας για την φουντουκιά. Περιλαμβάνει αναλυτικά τα βοτανικά χαρακτηριστικά της, όπως και τα θέματα της φυσιολογίας της. Αναφέρει όλες τις μεθόδους πολλαπλασιασμού της ενώ κάνει μία αναλυτική αναφορά στα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των κυριότερων ποικιλιών της. Εξετάζει τις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις του φυτού αυτού, αλλά και όλες τις καλλιεργητικές εργασίες από την επιλογή της ποικιλίας, την προετοιμασία του χωραφιού, την φύτευση, την άρδευση, την λίπανση, το κλάδεμα, την ζιζανιοκτονία, την φυτοπροστασία από εχθρούς και ασθένειες. Στην συνέχεια εξετάζει τα θέματα της συγκομιδής και της συντήρησης των φουντουκιών. Ένα κεφάλαιο επίσης αποτελεί η χημική σύσταση και η θρεπτική αξία των φουντουκιών. Η οικονομικότητα της καλλιέργειας επίσης εξετάζεται τόσον όσο αφορά το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης όσο και το προσδοκώμενο κέρδος, εξετάζοντας τα θέματα εμπορίας των φουντουκιών στην χώρα μας αλλά και διεθνώς.
Κατηγορία:
Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΛΣΑΜΟ

15.00 12.90

 Σελίδες:97 (PDF). ∗Μοναδικό βιβλίο στην Ελληνική γλώσσα
ISBN:978-618-84380-1-9
Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία για ένα σημαντικό φαρμακευτικό φυτό το βάλσαμο ή βαλσαμόχορτο ή σπαθόχορτο. Γίνεται αναλυτική περιγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών του φυτού αλλά και των πιο γνωστών ειδών του γένους Hypericum. Στην συνέχεια αναπτύσσονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν τις εδαφοκλιματικές συνθήκες που πρέπει να επικρατούν για την ομαλή καλλιέργεια του φυτού αυτού. Αναπτύσσονται τα σχέδια αμειψισποράς, όπως και οι ανάγκες του φυτού σε θρεπτικά στοιχεία και οι μέθοδοι λιπάνσεως με βιολογικά ή χημικά λιπάσματα. Αναφέρονται όλα τα θέματα που αφορούν την κάλυψη των υδατικών αναγκών του φυτού αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης των ζιζανίων. Επίσης σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι ασθένειες αλλά και οι εχθροί και τα έντομα που προσβάλουν την καλλιέργεια αυτή και οι τρόποι της αντιμετώπισης τους. Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική αναφορά στα θέματα, συγκομιδής του φυτού, αποξήρανσης, συντήρησης, συσκευασίας και αποθήκευσης, όπως και στις αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναφέρονται τα θέματα της χημικής σύνθεσης του φυτού αλλά και των χρήσεων του από την παραδοσιακή ιατρική όπως και οι τρόποι παρασκευής των παραδοσιακών σκευασμάτων (έλαιο, κρέμες, καταπλάσματα, έγχυμα, απεριτίφ, βάμμα, κλπ). Επίσης υπολογίζεται το κόστος της καλλιέργειας αλλά και οι αποδόσεις και το οικονομικό αποτέλεσμα της καλλιέργειας αυτής. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το κεφάλαιο στο οποίο αναπτύσσονται τα θέματα της εμπορίας των προϊόντων του βάλσαμου που κυκλοφορούν στην αγορά αλλά και το νομικό καθεστώς που διέπει τα σκευάσματα αυτά στην ΕΕ.
Κατηγορία:
Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

14.00 11.90

Σελίδες: 48 Ηλεκτρονικό βιβλίο (PDF). ISBN:978-618-84380-3-3
Το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για αυτόν που επιθυμεί να καλλιεργήσει το τσάι του βουνού. Το φυτό αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό αρωματικό – φαρμακευτικό φυτό στην χώρα μας το οποίο χρησιμοποιείται από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα επειδή αυτοφύεται σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Στο βιβλίο αυτό το τσάι του βουνού εξετάζεται συνολικά όσον αφορά τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά του τόπου που πρέπει να καλλιεργείται, τα βοτανικά του χαρακτηριστικά, αλλά και τις καλλιεργητικές εργασίες (σπορά- φύτευση, ζιζανιοκτονία, λίπανση, συγκομιδή, συντήρηση κλπ) που απαιτούνται για την εγκατάσταση του και την παραγωγή του. Στην συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά τα μετασυλλεκτικά στάδια του παραγόμενου τσαγιού του βουνού όπως και η χημική σύσταση του αλλά και οι πολλαπλές χρήσεις του στην διατροφή, την φαρμακολογία,κλπ. Επίσης δίνονται τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση μίας φυτείας τσαγιού του βουνού όπως και τα έσοδα που αναμένονται από την καλλιέργεια αυτή.
Κατηγορία:
Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΙΣΚΟΣ-Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ

14.00

Σελίδες:81 (PDF). ISBN:978-618-84380-0-2
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην βιολογία και την καλλιέργεια ενός σημαντικού φαρμακευτικού αλλά και βιομηχανικού φυτού απαραίτητου στην παρασκευή της μπίρας που είναι ο λυκίσκος. Αναφέρεται αναλυτικά στην οικολογία του φυτού αυτού, όσον αφορά την γεωγραφική του κατανομή το κλίμα και το έδαφος που μπορεί να αναπτυχθεί και να αποτελέσει μία εναλλακτική καλλιέργεια. Γίνεται περιγραφή όλων των μορφολογικών χαρακτηριστικών του φυτού αυτού (βλαστοί, φύλλα, άνθη, καρποί) αλλά και των ποικιλιών που καλλιεργούνται συστηματικά για τα διάφορα είδη μπίρας. Ένα κεφάλαιο του βιβλίου ασχολείται με τις καλλιεργητικές εργασίες εγκατάστασης του φυτού αλλά και τις εργασίες συντήρησης της καλλιέργειας (τρόπους υποστύλωσης, φύτευση, εδαφοκάλυψη, λίπανση, άρδευση, κλάδεμα, ζιζανιοκτονία, κλπ). Επίσης αναφέρονται οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες όπως και οι ζωικοί εχθροί του φυτού αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Επίσης αναφέρονται οι τρόποι συγκομιδής των ανθέων του, όπως και η μεταποίηση, η συσκευασία και η αποθήκευση και εμπορία των ανθέων της. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις φαρμακευτικές και διατροφικές ιδιότητες του φυτού αυτού.
Κατηγορία:
Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΟΥΛΟΒΝΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ

15.00 12.90

Σελίδες:77 (PDF).  ISBN:978-618-83530-1-5
Με την έκδοση αυτού του βιβλίου μία πραγματικά «νέα καλλιέργεια» γίνεται για  πρώτη φορά  γνωστή στην χώρα μας. Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται αναλυτικά τα βοτανικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της φυσιολογίας της παουλόβνιας, του δέντρου που δίνει το γνωστό ξύλο, στο διεθνές εμπόριο που ονομάζεται «ΚΙΡΙ». Στην συνέχεια περιγράφονται οι καλλιεργητικές τεχνικές για την εγκατάσταση του, όπως είναι: η επιλογή της κατάλληλης θέσης,  η προετοιμασία του χωραφιού, η επιλογή των ποικιλιών, το φύτεμα, η άρδευση, η λίπανση, το κλάδεμα, η ζιζανιοκτονία, όπως και οι εχθροί και οι ασθένειες και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Το επόμενο κεφάλαιο αφορά το ξύλο της παουλόβνιας, τα χαρακτηριστικά του, τις χρήσεις τους σαν τεχνικής ξυλείας και  pellets αλλά και τα στοιχεία της οικονομικότητας από την καλλιέργεια αυτού του δέντρου, όπως είναι το κόστος εγκατάστασης και τα  προσδοκώμενα έσοδα
Κατηγορία:
Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΡΑΟΥΛΑ-ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

17.00 14.90

Σελίδες:117 (PDF) ISBN:978-618-83530-9-1
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πλήρη οδηγό της καλλιέργειας της φράουλας. Περιλαμβάνει τα βοτανικά στοιχεία του φυτού και τα στοιχεία που αφορούν την φυσιολογία του. Εξετάζει τις απαιτήσεις του φυτού όσον αφορά το κλίμα και το έδαφος αλλά και τους παράγοντες που αφορούν την φωτοπερίοδο και τις θερμικές απαιτήσεις του. Σε επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται τα θέματα της γενετικής βελτίωσης, ενώ αναφέρονται οι κυριότερες ποικιλίες φράουλας που καλλιεργούνται στην Ελλάδα και την Γαλλία. Στην συνέχεια εξετάζονται όλες οι καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται όπως είναι η επιλογή των φυτών, η φύτευση, τα θέματα θρέψεως και λιπάνσεως, η άρδευση, η ζιζανιοκτονία, και η εδαφοκάλυψη. Ένα σημαντικό κεφάλαιο αφορά την καλλιέργεια υπό κάλυψη και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Στην συνέχεια αναφέρονται οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες όπως και οι τρόποι της αντιμετώπισης τους. Πολύ σημαντικά είναι τα στοιχεία όσον αφορά το κόστος της παραγωγής και το οικονομικό αποτέλεσμα αυτής της καλλιέργειας.
Κατηγορία:
Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ-ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

12.00

Σελίδες: 50  (PDF). ISBN:978-618-84380-2-6
Το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για αυτόν που επιθυμεί να καλλιεργήσει το σημαντικό αρωματικό – φαρμακευτικό φυτό που είναι το δενδρολίβανο. Το φυτό αυτό αποτελεί ένα αξιόλογο αρωματικό – φαρμακευτικό φυτό το οποίο χρησιμοποιείται από τα αρχαία χρόνια επειδή αυτοφύεται σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Στο βιβλίο αυτό το δενδρολίβανο εξετάζεται όσον αφορά τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά του τόπου που πρέπει να καλλιεργείται, αλλά και όσον αφορά τα βοτανικά του χαρακτηριστικά, όπως και τις καλλιεργητικές εργασίες (σπορά- φύτευση, αραίωμα, ζιζανιοκτονία, λίπανση, συγκομιδή, συντήρηση κλπ) που απαιτούνται για την εγκατάσταση, την διατήρηση και την παραγωγή του. Στην συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά τα μετασυλλεκτικά στάδια της αποξήρανσης, συσκευασίας, αποθήκευσης όπως και η χημική σύσταση της και οι πολλαπλές χρήσεις του στην διατροφή, την φαρμακολογία, την αρχιτεκτονική των κήπων, κλπ Αναφέρονται οι εχθροί και οι ασθένειες του δενδρολίβανου αλλά και τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση μίας φυτείας δενδρολίβανου, όπως και τα έσοδα που αναμένονται σε περίπτωση που η καλλιέργεια θα είναι ξηρική και στην περίπτωση της αρδευόμενης καλλιέργειας.
Κατηγορία:
Διαβάστε περισσότερα

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.