Η ΠΑΟΥΛΟΒΝΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ

14.90

Σελίδες:77 (PDF).  ISBN:978-618-83530-1-5
Με την έκδοση αυτού του βιβλίου μία πραγματικά «νέα καλλιέργεια» γίνεται για  πρώτη φορά  γνωστή στην χώρα μας. Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται αναλυτικά τα βοτανικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της φυσιολογίας της παουλόβνιας, του δέντρου που δίνει το γνωστό ξύλο, στο διεθνές εμπόριο που ονομάζεται «ΚΙΡΙ». Στην συνέχεια περιγράφονται οι καλλιεργητικές τεχνικές για την εγκατάσταση του, όπως είναι: η επιλογή της κατάλληλης θέσης,  η προετοιμασία του χωραφιού, η επιλογή των ποικιλιών, το φύτεμα, η άρδευση, η λίπανση, το κλάδεμα, η ζιζανιοκτονία, όπως και οι εχθροί και οι ασθένειες και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Το επόμενο κεφάλαιο αφορά το ξύλο της παουλόβνιας, τα χαρακτηριστικά του, τις χρήσεις τους σαν τεχνικής ξυλείας και  pellets αλλά και τα στοιχεία της οικονομικότητας από την καλλιέργεια αυτού του δέντρου, όπως είναι το κόστος εγκατάστασης και τα  προσδοκώμενα έσοδα
      
Η ΠΑΟΥΛΟΒΝΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ

14.90