ΤΑ ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

16.99

ISBN:978-618-5460-12-9.

Η βιολογική καταπολέμηση των επιβλαβών εντόμων και ακάρεων των φυτών, με την χρησιμοποίηση των ωφέλιμων εντόμων, και ακάρεων,  είναι μία πολύ αποτελεσματική μέθοδος βιολογικής καταπολέμησης, ενώ  ταυτόχρονα, είναι αβλαβής για τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. Στην προσπάθεια που γίνεται, για τον έλεγχο της δράσης των επιβλαβών εντόμων στις καλλιέργειες με ήπια μέσα, οι φυσικοί τους εχθροί (ωφέλιμα έντομα και ακάρεα), παρέχουν σημαντική υπηρεσία,  κυρίως στις κηπευτικές και δενδροκομικές καλλιέργειες. Σύμφωνα με επιστημονικές εργασίες, η αξία των θετικών υπηρεσιών που παρέχουν οι ωφέλιμοι οργανισμοί (έντομα και ακάρεα) στις καλλιέργειες, ανέρχονται σε παγκόσμιο επίπεδο  ετησίως σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει όμως μεγάλη άγνοια από τους παραγωγούς για τον ουσιαστικό ρόλο που παίζουν τα ωφέλιμα έντομα και ακάρεα, που αποτελούν τους  φυσικούς εχθρούς των επιβλαβών εντόμων και ακάρεων, στην προστασία των καλλιεργειών. Πέραν της άγνοιας αυτής, οι περισσότεροι αγρότες δεν έχουν τις γνώσεις, για  να μπορούν να αναγνωρίζουν και να  προστατεύουν τα ωφέλιμα, σε σχέση με τα επιβλαβή έντομα και ακάρεα. Αναγνωρίζοντας τα επιβλαβή έντομα που αποτελούν εχθρούς της καλλιέργειας του, ο παραγωγός μπορεί να αντιληφθεί αν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ζημιών για την καλλιέργεια του, λόγω του αυξημένου αριθμού τους  και να εκτιμήσει αν υπάρχει ή όχι κάποια  φυσική ισορροπία σε σχέση με τα ωφέλιμα έντομα ή πρέπει να εισάγει ορισμένα ωφέλιμα έντομα στο θερμοκήπιο. Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις όσον αφορά την αναγνώριση των ωφέλιμων εντόμων και ακάρεων, και την χρησιμότητα τους στην βιολογική καταπολέμηση των βλαβερών εντόμων και ακάρεων. Αναφέρεται αναλυτικά, συνοδευόμενα με φωτογραφίες, στα διάφορα επιβλαβή έντομα και ακάρεα, ώστε ο καλλιεργητής να μπορεί να τα αναγνωρίζει. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στα κυριότερα είδη ωφέλιμων εντόμων και ακάρεων, με τις κατάλληλες για αναγνώριση φωτογραφίες. Περιγράφεται αναλυτικά ο βιολογικός τους κύκλος και τα είδη των επιβλαβών εντόμων που καταπολεμούν. Για κάθε είδος επιβλαβούς εντόμου αναφέρονται τα ωφέλιμα είδη που χρησιμοποιούνται σήμερα με μεγάλη επιτυχία. ώστε ο καλλιεργητής να μπορεί επιλέξει το καταλληλότερο για την καλλιέργειας του και το επιβλαβές έντομο που την προσβάλει. Στο τέλος υπάρχουν πίνακες με τα βιολογικά σκευάσματα των ωφέλιμων εντόμων και ακάρεων που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. αλλά και οι τρόποι εφαρμογής των στις διάφορες καλλιέργειες.

      
ΤΑ ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

16.99