ΤΑ ΜΥΚΟΡΡΙΖΑ-Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

16.99

ISBN: 978-618-5460-04-4
Επειδή η ζήτηση σε προϊόντα διατροφής συνεχώς αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, λόγω της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού της γης, οι γεωργοί για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση σε  αγροτικά προϊόντα, χρησιμοποιούν εντατικές μεθόδους καλλιέργειας οι οποίες  όμως εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αυξημένες εισροές κυρίως σε χημικά λιπάσματα αλλά και σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Τα σκευάσματα αυτά σε πολλές περιπτώσεις, επιβαρύνουν το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.Η διαδικασία για μία γεωργία παραγωγικότερη και λιγότερο εξαρτημένη από τα λιπάσματα, απαιτεί καλύτερη διαχείριση των βιολογικών επιδράσεων διάφορων συντελεστών του αγροοικοσυστήματος, όπως είναι οι «συμβιωτικοί μυκορριζικοί μύκητες» που δημιουργούν τα «μυκόρριζα». Τα μυκόρριζα είναι τα κοινά συμβιωτικά όργανα μεταξύ των ριζών των φυτών και ορισμένων συμβιωτικών μυκορριζικών μυκήτων.Το βιβλίο αυτό εξετάζει τα διάφορα είδη των μυκορριζικών μυκήτων και τις εφαρμογές τους σε διάφορες καλλιέργειες.Αναφέρεται αναλυτικά στα είδη των μυκορριζικών μυκήτων και των μυκορρίζων. Εξετάζει την βιολογία και την φυσιολογία τους, αλλά  και την σημασία τους επάνω στην ανάπτυξη των φυτών όσον αφορά την τροφοδοσία τους με θρεπτικά στοιχεία, την προστασία τους από την ξηρασία, την προστασία τους από διάφορες ασθένειες που προσβάλουν το ριζικό σύστημα των φυτών. Επίσης εξετάζει τους μυκορριζικούς μύκητες και τα μυκόρριζα από την άποψη της απολύμανσης του εδάφους από βαρέα μέταλλα αλλά και από ραδιενεργά στοιχεία.Στην συνέχεια αναφέρεται στις εφαρμογές που έγιναν σε διάφορες καλλιέργειες και στα αποτελέσματα που είχαν, με την εφαρμογή διαφόρων εμπορικών μυκορριζικών σκευασμάτων. Οι καλλιέργειες που εξετάζονται είναι η ελιά, το αμπέλι, η δαμασκηνιά, τα εσπεριδοειδή, οι φιστικιές, τα κηπευτικά, όπως οι ντομάτες τα πράσα, τα πεπόνια, καρότα, οι πιπεριές, τα κρεμμύδια, τα μαρούλια, κλπ, τα καλλωπιστικά φυτά, τα σιτηρά, ο αραβόσιτος, τα δασοκομικά φυτά, κλπ.Ιδιαίτερο κεφάλαιο επίσης αποτελεί η φυτοπροστασία των φυτών, με την θετική επίδραση των μυκορρίζων και οι διάφορες εφαρμογές τους.

      
ΤΑ ΜΥΚΟΡΡΙΖΑ-Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

16.99