ΤΟ ΛΟΥΠΙΝΟ

13.90

 ∗Μοναδικό βιβλίο στην Ελληνική γλώσσα.
(PDF) ISBN:978-618-84380-5-7
Το βιβλίο αυτό είναι μοναδικό στον ελληνικό χώρο που κυκλοφορεί και απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να το καλλιεργήσουν αλλά και σε εκείνους που θέλουν να μάθουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του σημαντικού φυτού. Εξετάζονται αναλυτικά τα βοτανικά χαρακτηριστικά αλλά και τα στοιχεία της φυσιολογίας του φυτού. Αναλύονται οι εδαφοκλιματικές απαιτήσεις του όπως και οι κυριότερες ποικιλίες που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο. Περιέχει όλες τις λεπτομέρειες για την εγκατάσταση της καλλιέργειας αυτής, (κατεργασία εδάφους, φύτευση, κλπ) αλλά και τις ετήσιες καλλιεργητικές εργασίες όπως είναι η λίπανση, η άρδευση, το κλάδεμα η ζιζανιοκτονία, κλπ. Ένα εκτεταμένο κεφάλαιο υπάρχει για τους εχθρούς και τις ασθένειες του φυτού όπως και τους τρόπους συμβατικής και βιολογικής καταπολέμησης. Στην συνέχεια αναφέρονται οι τρόποι συγκομιδής και της μεταποίησης. Υπάρχουν πολύ σημαντικά στοιχεία για την χημική σύσταση και τις φαρμακευτικές ιδιότητες όπως και στοιχεία για τα οικονομικά αποτελέσματα της καλλιέργειας.
      
ΤΟ ΛΟΥΠΙΝΟ

13.90