Η ΚΑΠΑΡΗ (Capparis Spinosa)

12.90

Σελίδες:93 (PDF) ∗Μοναδικό βιβλίο στην Ελληνική γλώσσα. ISBN:978-618-83530-7-7
Το βιβλίο αυτό είναι μοναδικό στον ελληνικό χώρο και θα βοηθήσει πολύ εκείνον που θα θελήσει να καλλιεργήσει αλλά και εκείνο που ενδιαφέρεται για να μάθει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της σημαντικής αλλά άγνωστης καλλιέργειας. Εξετάζονται τα βοτανικά στοιχεία του φυτού, όπως και τα θέματα της φυσιολογίας του. Εξετάζονται όλα τα είδη της κάπαρης που καλλιεργούνται σε ολόκληρο τον κόσμο και τα οποία χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλούς τομείς, όπως στην διατροφή του ανθρώπου, για φαρμακευτικούς σκοπούς, στην κηποτεχνία, στην παραγωγή καλλυντικών, στη διατροφή των ζώων αλλά και στην παραγωγή εντομοκτόνων. Γίνεται ανάλυση των εδαφοκλιματικών απαιτήσεων του φυτού, όπως και οι τρόποι πολλαπλασιασμού του, αλλά και οι τεχνικές της καλλιέργειας και οι τρόποι της συγκομιδής. Εξετάζονται επίσης τα οικονομικά στοιχεία (κόστος εγκατάστασης, συντήρησης της καλλιέργειας όπως και οι αποδόσεις). Παρουσιάζονται αναλυτικοί πίνακες με τη χημική σύνθεση της κάπαρης πολύ χρήσιμοι για την διατροφή του ανθρώπου και την φαρμακευτική χρήση των διάφορων τμημάτων του φυτού. Επίσης υπάρχει ένας πλήρης οδηγός φυτοπροστασίας και στοιχεία της εμπορίας της
      
Η ΚΑΠΑΡΗ (Capparis Spinosa)

12.90