Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

17.90

ISBN: 978-618-5460-06-8
Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί διάφορα, στοιχεία σχετικά με τα καλλιεργούμενα μανιτάρια, χωρίς όμως να μπορεί κανείς να έχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τον σημαντικό αυτό τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. Το βιβλίο αυτό, έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία για το θέμα αυτό και στο οποίο, ο επαγγελματίας αλλά και ο ερασιτέχνης μπορεί να προσφύγει για να αποκτήσει όλες τις θεωρητικές αλλά και πρακτικές πληροφορίες για τα καλλιεργούμενα μανιτάρια. Εξετάζονται αναλυτικά όλα τα σχετικά με την βιολογία και την φυσιολογία των μανιταριών, τις συνθήκες στις οποίες αναπτύσσονται, αλλά και την χημική τους σύσταση, τις θρεπτικές και φαρμακευτικές τους ιδιότητες, αλλά και τα διάφορα στάδια του βιολογικού τους κύκλου. Αναφέρεται λεπτομερώς στα βασικά καλλιεργούμενα μανιτάρια, στα χαρακτηριστικά τους και στις συνθήκες που πρέπει να επικρατούν στα διάφορα στάδια της παραγωγής τους. Εξετάζει τα διάφορα υποστρώματα που είναι κατάλληλα για κάθε είδος καλλιεργούμενου μανιταριού αλλά και τους τρόπους επεξεργασίας τους ώστε να είναι απολυμασμένα και έτοιμα για καλλιέργεια. Αναφέρεται αναλυτικά στις συνθήκες περιβάλλοντος που απαιτούνται στα διάφορα στάδια της παραγωγής των διαφόρων μανιταριών αναλυτικά. Ο επαγγελματίας μανιταροπαραγωγός μπορεί να αντλήσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις κτιριακές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής των διαφόρων ειδών καλλιεργούμενων μανιταριών, όπως και τις κυριότερες μεθόδους της καλλιέργειας τους. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται λεπτομερώς η παραγωγή του «εμβολίου» με το οποίο γίνεται ο εμβολιασμός των υποστρωμάτων των επιθυμητών μανιταριών, ώστε ο παραγωγός να παράγει μόνος του τα «εμβόλια» που απαιτούνται και να μην εξαρτάται από την αγορά «εμβολίου». Ένα σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί η καλλιέργεια ορισμένων ειδών μανιταριών επάνω σε κορμούς δέντρων, ειδικά των φαρμακευτικών μανιταριών σιιτάκε αλλά και των πλευρότους. Πέραν από τις λεπτομέρειες για την δημιουργία επιχείρησης παραγωγής μανιταριών, υπάρχει τέλος και ένα κεφάλαιο για τον ερασιτέχνη που ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει, πολύ εύκολα, στο σπίτι του μικρές ποσότητες μανιταριών σε ειδικά «κιτ» καλλιέργειας.