ΙΠΠΟΦΑΕΣ-ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ

19.00

 ∗Μοναδικό βιβλίο στην Ελληνική γλώσσα . ISBN:978-960-93-9586-1
Το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο που γράφηκε στην Ελλάδα με θέμα τους εχθρούς και τις ασθένειες του ιπποφαούς. Περιλαμβάνει όλους τους εχθρούς και τις ασθένειες που καταγράφηκαν και πιστοποιήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά και εκείνους τους παθογόνους παράγοντες που δεν έχουν εμφανισθεί ακόμη στην χώρα μας, αλλά είναι πολύ πιθανόν να εμφανισθούν, λόγω του ότι επεκτείνεται συνεχώς η καλλιέργεια αυτή σε διάφορα εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα. Σε όλους αυτούς τους παθογόνους παράγοντες γίνεται αναλυτική αναφορά στον βιολογικό τους κύκλο, στα συμπτώματα που προκαλούν, τους τρόπους καταπολέμησης με συμβατικό αλλά και με βιολογικά σκευάσματα. Αναμφίβολα, αυτή η έκδοση αποτελεί μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών και οδηγιών για τους παραγωγούς ιπποφαούς, επιτρέποντάς τους να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην καλλιέργειά τους.
      
ΙΠΠΟΦΑΕΣ-ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ

19.00