Η ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΙΑ

16.90

Σελίδες:114 ∗Μοναδικό βιβλίο στην Ελληνική γλώσσα ISBN:978-618-83530-3-9
Με το βιβλίο αυτό συμπληρώνεται ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία όσον αφορά την ελπιδοφόρο καλλιέργεια του φραγκόσυκου. Το φυτό εξετάζεται τόσον από πλευράς βοτανικών στοιχείων όσο και της φυσιολογίας του, αλλά και των εδαφοκλιματικών απαιτήσεων του. Εξετάζονται οι καλλιεργητικές εργασίες εγκατάστασης της φυτείας, και οι εργασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των φυτών, όπως: η επιλογή των φυτών, ο πολλαπλασιασμός τους, η φύτευση, η άρδευση, η ζιζανιοκτονία, η λίπανση, το κλάδεμα, και η φυτοπροστασία από εχθρούς και ασθένειες. Επίσης αναφέρονται αναλυτικά οι τεχνικές ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής. Οι τεχνικές αυτές είναι το αραίωμα των καρπών, οι τρόποι παραγωγής καρπών χωρίς σπόρους, η μείωση της παρενιαυτοφορίας, η «τεχνική του Scozzolatura» για παραγωγή καρπών «εκτός εποχής». Στην συνέχεια εξετάζονται τα θέματα της συγκομιδής και της συντήρησης των καρπών και της χημικής σύνθεσης των καρπών, των κλαδόφυλλων, των σπόρων και των ανθέων.
      
Η ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΙΑ

16.90